Feet Positions

Adi paada
Adi paada
Sama paada
Sama paada
Viparita Mukha paada
Viparita Mukha paada
Kumbha paada
Kumbha paada
Dhanu paada
Dhanu paada
Prushta Dhanu paada
Prushta Dhanu paada
Maha paada
Maha paada
Eka paada
Eka paada
Meenapuccha paada
Meenapuccha paada
Lolita paada
Lolita paada
Uttolita paada
Uttolita paada
Ullolita paada
Ullolita paada
Nupura paada
Nupura paada
Soochi paada
Soochi paada
Kunchita paada
Kunchita paada
Traisa paada
Traisa paada
Bilagna Parsni paada
Bilagna Parsni paada
Utparshnee paada
Utparshnee paada
Anukunchita paada
Anukunchita paada
Bandhani paada
Bandhani paada
Arda Chouka paada
Arda Chouka paada
Chouka paada
Chouka paada
Mandala paada
Mandala paada
Swastika paada
Swastika paada
Ardha Swastika paada
Ardha Swastika paada
Rekha paada
Rekha paada

Photography: Andy Mogg